Pomoc psychologiczna – Katowice

Pomoc psychologiczna opiera się na szerokim spektrum interwencji, które może podjąć psycholog w zależności od prezentowanego przez daną osobę problemu. Działania z zakresu pomocy psychologicznej można sklasyfikować według czasu ich trwania. Poniżej znajduje się podział tych działań od zajmujących najmniej czasu:

  • Porada psychologiczna – Najkrótsza forma działań psychologa. Polega na zidentyfikowaniu problemu, odnalezieniu bezpośrednich przyczyn jego powstawania, zasugerowaniu nowej metody postępowania i zmotywowaniu danej osoby do wykonania tych czynności.
  • Interwencja kryzysowa – Polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia informacyjnego, prawnego, medycznego i emocjonalnego osobie dotkniętej kryzysem życiowym.
  • Psychoterapia – Zbiór oddziaływań mający na celu dokonanie zmiany w sposobie funkcjonowania danej osoby, poprzez zmianę jej osobowości.
  • Resocjalizacja – Kształtowanie norm społecznych i wartości u jednostki mającej problemy z zaadaptowaniem się do życia w danej społeczności.

Istnieją jeszcze dwa rodzaje pomocy psychologicznej, które ciężko sklasyfikować w ten sposób:

  • Promocja zdrowia – Promowanie wiedzy psychologicznej wśród ludzi, którzy wykonując swój zawód mają intensywny kontakt z innymi osobami np. lekarze, nauczyciele, policjanci. Działania te mogą występować w postaci jednorazowych warsztatów lub długofalowych programów rządowych.
  • Prewencja – Jej działania nastawione są na jednostki znajdujące się w grupach zagrożonych występowaniem zaburzeń i polegają na eliminowaniu głównych czynników stresogennych z danych środowisk.

W swoim gabinecie zajmuje się udzielaniem porad psychologicznych, interwencją kryzysową i psychoterapią. Jeśli więc szukasz pomocy psychologicznej w Katowicach i okolicy zapraszam do kontaktu.