Psychoterapia zaburzeń osobowości (borderline i inne)

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić Państwu dowody empiryczne, które były dla mnie inspiracją do powiększenia swojej wiedzy i wyszkolenia się w zakresie używania terapii TFP. Nową ofertę kieruję głównie do osób zmagających się z zaburzeniami osobowości, czyli trwałymi, głęboko zakorzenionymi, patologicznymi wzorcami zachowania, które są przyczyną nawracających problemów. Np. osobowość narcystyczna, borderline, zależna, niedojrzała lub chwiejna emocjonalnie.
Psychoterapia, jak każda interwencja medyczna, musi przejść rygorystyczny proces weryfikacji skuteczności zanim zostanie dopuszczona do użycia w ramach działalności państwowych lub prywatnych ubezpieczycieli. Instytucje dbające o zdrowie chcą mieć pewność, iż interwencja, za którą płacą, doprowadzi do istotnej zmiany w danym człowieku i wpłynie w znaczący sposób na poprawę jego funkcjonowania.

Nurt psychodynamiczny jest poddawany weryfikacji naukowej od początków swojego istnienia. Wiele badań potwierdziło jego skuteczność na przestrzeni ostatnich dekad. W 2010 roku Jonathan Shedler, słynny badacz psychoterapii dokonał obszernego porównania badań nad psychoterapią psychodynamiczną i zestawił wyniki z farmakoterapią, terapią poznawczo-behawioralną i innymi formami terapii (Shedler 2010). Psychoterapia psychodynamiczna osiągnęła, w zależności od zaburzenia, wielkość efektu(czyli różnicę pomiędzy grupą badawczą, a grupą kontrolną) od 0,78 do 1,8. Jest to wynik porównywalny ze skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej i znacznie lepszy niż wynik antydepresantów kształtujący się na poziomie 0,31.

Obecnie uznaje się, że najlepszą formą leczenia zaburzeń osobowości w tym zaburzeń typu borderline jest psychoterapia. Istnieje wiele nurtów psychoterapii, a każdy z nich posiada wiele własnych stylów, jednak najwyższą skuteczność, potwierdzoną badaniami z użyciem grup kontrolnych i uznanych za Evidence Based Medicine (medycynę opartą na dowodach) wykazują obecnie 4 sposoby pracy (Zanarini 2013):

  • Terapia Oparta na Mentalizacji (MBT),
  • Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (TFP),
  • Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT),
  • Terapia Schematów (SFT).

Dwie pierwsze wywodzą się z nurtu psychodynamicznego, kolejne dwie z nurtu poznawczo-behawioralnego. Wszystkie wykazują wyższą skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości od zwyczajowych terapii (Linehan 2000).

Metoda TFP w porównaniu z tradycyjnymi metodami terapii wykazała się:

  • Zmniejszeniem częstotliwości hospitalizacji
  • Skróceniem hospitalizacji
  • Rzadszymi wizytami na pogotowiu
  • Zmniejszeniem objawów charakterystycznych dla zaburzeń Borderline według SCID-II
  • Polepszeniem ogólnego funkcjonowania według skali GAF(Levy 2009)

Podsumowując, chciałbym zaprosić tych z Państwa, którzy zmagają się z długo trwającymi problemami emocjonalnymi do skorzystania ze skutecznej psychoterapii.